Loajalita nade vše kromě cti

Jak lze řešit současné dopravní zatížení města Uherské Hradiště?

Zlepšení dopravní situace nejen v Uherském Hradišti, ale v celém souměstí, nastane po dokončení nové rychlostní komunikace R55. Nicméně tato dopravní stavba je během na dlouhou trať. Proto je chybou, že město již nevybudovalo propojení ulice Průmyslové na obchvat města R50 a neprovedlo obchvat Jarošova novým přemostěním řeky Moravy.

To jsou velmi potřebné dopravní investice i z pohledu rozvoje města. ČSSD dlouhodobě usiluje o podporu MHD a je jen dobře, že se teď před volbami rozhýbala i radniční koalice. Je třeba z rozpočtu města posílit autobusové spojení sídlišť a městských částí, příkladem jsou nově zavedené ekologické linky 7a 8. Je třeba lépe navázat spojení a zvýšit dostupnost přepravy vybudováním nových zastávek.

Chceme zvýhodnit občany města zlevněnými jízdenkami a do budoucna zvažujeme jízdné MHD zdarma pro naše občany. V oblasti parkování je třeba změnit systém parkovného a podpořit cyklistickou a pěší přepravu. Není možné nadále tolerovat, aby na pěší přechod čtyřproudové komunikace bylo 12 sekund a na průjezd auty 70 sekund.

Samostatnou kapitolou je parkování na sídlištích a vznik nových parkovacích míst v nově budovaných lokalitách pro bydlení. Tady se radniční koalice vydala špatným směrem privátních parkovacích míst a upřednostňováním automobilové dopravy.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014