Loajalita nade vše kromě cti

Jak je to s veřejnými zakázkami ve městě Uherské Hradiště

Nezisková organizace Zindex (www.zindex.cz) hodnotila zadávání veřejných zakázek. U velkých měst hodnotila i Uherské Hradiště a to nedopadlo vůbec špatně. Z 59 hodnocených měst obsadilo 19 příčku se 75% hodnocení. Je to docela dobrá vizitka i práce opozičních zastupitelů, kteří pravidelně kontrolovali veřejné zakázky u největších investičních akcí.

 

Přesto je třeba řadu věcí změnit. Městu jsou vytýkány chyby při uveřejňování informací ve Věstníku, také množství dat na profilu města či počet nabídek firem, které má hodnotu pouze 45%. Problémem je také podíl veřejných zakázek na celkových nákupech, které představují pouze 25 %. Pro informaci v roce 2017 činily nákupy celkem 1 310 199 978 Kč a z toho veřejné zakázky pouze 334 490 482 Kč. Tady je třeba ještě hodně udělat.

 

Město Uherské Hradiště hojně využívá zakázky malého rozsahu, což sice umožňuje zrychlení zakázek, ale na straně druhé se jich účastní minimum uchazečů, takže výsledná cena nemusí být optimální. Organizačním problémem je personální kapacita Odboru investic, kde se nedaří posílit a tak se často nerealizují investiční akce, které byly odsouhlaseny zastupiteli města.

 

Jen z letošního roku přejde do roku 2019 přes 70 milionů korun neproinvestovaných nákladů. A pokud uvážíme, že takto současná radniční koalice postupuje od roku 2013, pak průměrné investice dosahují 42% z investic schválených v rozpočtu města.

Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014