Loajalita nade vše kromě cti

Jak je na tom Česká republika v mezinárodním srovnání

Již delší dobou hýbe naší veřejností migrační krize. Není se čemu divit, když do Evropy doputovali stovky tisíc běženců, zejména z muslimských zemí. Zároveň jsme sdělovacími prostředky zásobováni realitou krutých činů islámských bojovníků z řad takzvaného Islámského státu. A aby toho nebylo málo, řada teroristických útoků v zemích EU zostřila bezpečnostní opatření a omezila občanské svobody, na které jsou obyvatelé Evropy zvyklí. Do toho vše řada politiků začala zneužívat oprávněného strachu široké veřejnosti ke svým populistickým a politickým cílům.

Přes všechny bezpečnostní problémy současného světa však existují i pozitivní zprávy. Před nedávnem bylo zveřejněno mezinárodní srovnání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ve kterém si naše země nevede vůbec špatně. Z pohledu růstu ekonomiky je ČR dokonce evropským premiantem. Zaměstnanost se růstem investic a exportu neustále zvyšuje, roste HDP na osobu, udržuje se nízká inflace, v posledním roce se snížilo zadlužení státu. Vláda se snaží zlepšit životní situaci těch nejzranitelnějších skupin občanů, posílila platy ve státní a veřejné správě, zvyšuje minimální mzdu a posiluje výdaje do zdravotnictví a sociálních služeb. Tak jako OECD si i ČR uvědomuje nutnost udržitelného a inkluzivního růstu celé naší společnosti.

Je potřeba si uvědomit, že světová ekonomika je doposud slabá, že vzrostly sociální tlaky, přičemž ztrátou příjmů a zvýšenou chudobou trpí různé sociální skupiny. Problémem je nespravedlivé přerozdělování národního bohatství, stárnutí populace, zhoršené bezpečnostní prostředí a změna klimatu. Přes všechna opatření se světově prohlubují sociální rozdíly, kdy průměrný roční růst disponibilního příjmu domácností v zemích OECD je u bohatých nejvyšší (1,01%) a u těch nejchudší nejmenší (0,05%). Proto jsou nutná vyvážená řešení a posílení boje s chudobou. Ne vždy se vše podaří, protože důsledky finanční a ekonomické krize jsou stále patrné. Tak jako výsledky přijatých opatření i legislativních změn mají obvykle značnou časovou setrvačnost.

Česká republika v mezinárodním srovnání vykazuje dobré výsledky v mnoha měřítkách kvality života a v Indexu lepšího života je v řadě oblastí průměrná. Například střední délka života vzrostla na 78 let a počet vražd na 100 000 obyvatel poklesl na 0,8. Více srovnání lze najít na www.oecd.org/Czech. Je patrné, že vzdělání a dovednosti mají stále větší význam, nejen na zaměstnanost, konkurenceschopnost či vyšší životní úroveň. To, co dnes potřebuje česká společnost, je udržení hospodářského růstu, který umožní použít zvýšené příjmy na zlepšení kvality veřejných služeb či jejich dostupnost a na postupné snižování rozdílů mezi bohatšími a chudšími skupinami obyvatel. A na první místo bych zařadil i potřebné investice na zajištění bezpečnosti našich občanů.