Loajalita nade vše kromě cti

Investice pro Štěpnice v Uherském Hradišti

Investice pro Štěpnice

Sídliště ve Štěpnicích bylo a stále je investičně opomíjeno. Přes naši dlouhodobou snahu se sice připravují studie, ale řešení problémů nikde. Z našeho pohledu je důležitá nejen výsadba nové zeleně či budování nových hřišť, ale zejména dořešení nedostatku parkovacích ploch a veřejných služeb. Budova č.p.1156 je ve špatném technickém stavu, tak jako její okolí. Proto je důležité začít s její celkovou rekonstrukcí, která by měla zahrnovat rozšíření veřejných služeb pro občany. Již z důvodu zvyšování počtu obyvatel v Nových Štěpnicích. V rámci rekonstrukce s přístavbou bytových jednotek počítáme s úpravou okolí budovy a s vytvořením „náměstíčka“ k oddychu a k zábavě obyvatel Štěpnic a blízkého okolí. Nedílnou součástí je rozšíření parkovacích míst a oprava dnes již nevyhovujícího parkoviště.

S naší podporou se začíná rekonstruovat sportovní areál u ZŠ Za Alejí. Navrhujeme vytvoření komunitního centra pro rodiny s dětmi a pro klub seniorů. Chceme zlepšit kulturu cestování MHD zvýšením počtu autobusových zastávek a větší frekvencí spojů. Prosadíme zvýhodněné jízdné pro občany města. V případě bytové výstavby v areálu nemocnice zajistíme dopravní spojení s obchvatem města, prosadíme zvýšenou kapacitu MŠ, jeslí a dětských skupin.

Samozřejmostí jsou požadavky na zajištění dostupných veřejných služeb a bydlení pro mladá manželství a seniory. Zasadíme se o vybudování kamenného hospice a o rozšíření terénních sociálních služeb. Štěpnice musejí zůstat oázou klidu a zeleně se zajištěním bezpečnosti občanů. Chceme podporovat aktivity spolků a občanů k sounáležitosti a ke zlepšení života ve městě. Aktivní politikou chceme dosáhnout stavu, aby naše město bylo atraktivní pro mladé rodiny s dětmi a aby občané požívali výhod z toho, že jsou obyvateli Uherského Hradiště.

Ing. Antonín Seďa

předseda Klubu zastupitelů za ČSSD