Loajalita nade vše kromě cti

Deset atributů sociální demokracie

  1. Česká strana sociálně demokratická je politickou pokračovatelkou Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické a Československé sociální demokracie. Je členkou Socialistické internacionály, Progresivní aliance a Strany evropských socialistů.
  2. Sociální demokracie je otevřena spolupráci s jinými levicovými stranami v prosazování svého politického programu.
  3. ČSSD usiluje o zachování světového míru bez válek a ozbrojených konfliktů. V rámci zajištění míru usiluje o posílení vlivu ČR v mezinárodních organizacích.
  4. Sociální demokracie zajistí obranu České republiky a bezpečnost občanů naší země.
  5. ČSSD upřednostňuje ochranu národních zájmů a zájmů našich občanů před zájmy Evropské unie.
  6. Základem naší politiky je zajištění ochrany lidských práv, práv zaměstnanců, seniorů, rodin s dětmi a zdravotně postižených spoluobčanů.
  7. Sociální demokracie odmítá privatizaci veřejných služeb, ty musejí být kvalitní a dostupné pro všechny občany země.
  8. ČSSD podporuje převod energetických zdrojů, vodního hospodářství a těžbu nerostných surovin pod veřejné vlastnictví a veřejnou kontrolu. Vlastní energetická politika je národním zájmem České republiky.
  9. Ochrana životního prostředí je nutností pro udržitelný život na naší planetě. Podporujeme rozumný mix opatření k omezení škodlivých emisí v souladu s národními zájmy naší země.
  10. Sociální demokraté ochrání naši zemědělskou půdu, naše lesy a vodní zdroje před jejich ekologickou a ekonomickou devastací.