Loajalita nade vše kromě cti

Vraťme kraji dobrého hospodáře

Vraťme kraji dobrého hospodáře

Současná pravicová koalice ve Zlínském kraji nevedla náš kraj k rozvoji a k prosperitě. Špatná personální politika v sociálních službách, snaha o převod domovů pro seniory na obce, návrh na zrušení Vincentina na Velehradě, žádná výstavba domovů pro seniory, znamená chaos v sociální péči potřebným.

Nerespektování dříve schválené koncepce dopravy, špatně nastavené podmínky ve výběrovém řízení na dopravce, změna financování veřejné dopravy znamenají finanční ztrátu v rámci přepravy i zvýšení nákladů kraje o 400 milionů korun ročně. Přitom za více peněz by měli mít cestující více muziky, což se nestalo. Zhoršila se dostupnost veřejné dopravy a zvýšilo se jízdné v MHD, například v souměstí Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice.

Největší problémy nastaly ve zdravotnictví, kde se nerespektuje nejen dlouhodobá koncepce, ale špatná personální politika přispěla k nedostatku lékařů a zdravotních sester, zastavila se plánovaná výstavba a modernizace jednotlivých oddělení a namísto toho vedení kraje prosazuje riskantní investici výstavby nové nemocnice v Malenovicích. Současné vedení kraje nemá potřebný tah na branku a neřeší základní problémy našich spoluobčanů.