Loajalita nade vše kromě cti

Obrana a bezpečnost

K hodnocení Armády ČR Výborem pro obrannou politiku a plánování NATO

Ve Výboru pro obranu působím drahně let a vnímám i svoji osobní spoluodpovědnost za současnou situaci v naší armádě. Na svoji obranu však mohu dokladovat dlouholetou a konkrétní kritiku..

O čem hovoří Výroční zpráva generálního tajemníka NATO

Tento týden ministr obrany a náčelník generálního štábu Armády České republiky hodnotili loňský rok 2015. Bylo konstatováno, že vytýčené úkoly se podařilo splnit, že je dokonce již..

Společné zasedání výborů Parlamentního shromáždění NATO

Ve dnech 13. až 15. února 2016 proběhlo v Bruselu každoroční společné zasedání výborů PS NATO k ožehavým bezpečnostním otázkám současnosti. Úvodní slovo měl belgický ministr zahraničních..

Bezpečnost státu a jeho občanů je základním úkolem každého demokratického státu

V souvislosti se horšením bezpečnostní situace v regionu Severní Afriky, Sahelu, Blízkého východu i na Ukrajině se konečně změnil i pohled českých politiků k potřebám zajistit bezpečnost..

Nejdůležitější jsou investice do schopností Armády České republiky

Nejen vzrůstající bezpečnostní hrozby, ale i závazek současné vládní koalice na postupném navyšování rozpočtu kapitoly 307 Ministerstva obrany (1,4% HDP v roce 2020) mají vliv na posílení..

« Novější články 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Starší články »

Archiv aktualit