Loajalita nade vše kromě cti

Obrana a bezpečnost

Problémy obranyschopnosti nevyřeší jedno volební období

Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2025 stanovuje rozsah a způsob výstavby schopností armády a jejích jednotek nezbytných ke splnění úkolů a závazků daných ústavním pořádkem..

Den vstupu České republiky do Severoatlantické aliance

Jako jeden z významných dnů je v našem kalendáři uvedeno datum 12.březen, připomínající podepsání smlouvy o vstupu ČR do NATO (North Atlanty Treaty Organization) v roce 1999. V tom roce jsme..

K hodnocení Armády ČR Výborem pro obrannou politiku a plánování NATO

Ve Výboru pro obranu působím drahně let a vnímám i svoji osobní spoluodpovědnost za současnou situaci v naší armádě. Na svoji obranu však mohu dokladovat dlouholetou a konkrétní kritiku..

O čem hovoří Výroční zpráva generálního tajemníka NATO

Tento týden ministr obrany a náčelník generálního štábu Armády České republiky hodnotili loňský rok 2015. Bylo konstatováno, že vytýčené úkoly se podařilo splnit, že je dokonce již..

Společné zasedání výborů Parlamentního shromáždění NATO

Ve dnech 13. až 15. února 2016 proběhlo v Bruselu každoroční společné zasedání výborů PS NATO k ožehavým bezpečnostním otázkám současnosti. Úvodní slovo měl belgický ministr zahraničních..

« Novější články 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Starší články »

Archiv aktualit
Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014