Loajalita nade vše kromě cti

Komunální politika

Občané by měli vědět, zač jejich peníze radnice utrácejí

Rada města Uherské Hradiště odsouhlasila na 30. schůzi RM dvě dotace. Ta první se týkala částky ve výši 100 000Kč na „Prezentaci města Uherské Hradiště“, v souvislosti provedení..

Zpráva z XI. Zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště ze dne 22.2.2016

Program XI. zasedání  ZM byl na základě dohody změněn a byly staženy z projednání dva problematické body. A to zrušení usnesení č.77/6/ZM/2015, ukládající starostovi města pravidelně..

Jak mohou občané města ovlivňovat život ve městě

Ti z Vás, kteří se aktivně zajímají o dění v našem krásném městě, znají možnosti, jak se podílet na rozhodování zastupitelstva města. Nejde pouze o možnost kontaktovat přímo zastupitele..

Potrefená husa zakejhala aneb nepokračování v soudním sporu je chybou radniční koalice

Kauza soudního sporu kolem prodeje pozemků města Uherské Hradiště a nedodržení podmínek prodeje ze strany kupujícího má několik rovin. Tou první je rovina ztráty peněz pro městkou pokladnu..

Tisková zpráva ČSSD k 9. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Zastupitelé za ČSSD odmítli nepodání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 14.12.2015 č.j. 27C 203/2013-114 ve věci žaloby města o zaplacení dlužné částky..

« Novější články 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Starší články »

Archiv aktualit
Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014