Loajalita nade vše kromě cti

Komunální politika

Jak to je s převodem pozemků v lokalitě Kunovského lesa

Nejprve pár informací. Usnesení Vlády ČR č.710 ze dne 18.9.2013 převedla vláda pozemky v lokalitě Kunovského lesa na Jihomoravský kraj, který les měl využít pro potřeby Střední školy..

Komentář ke kauze směny pozemků mezi městem a podnikatelem D.Kaňovským

7.9.2015 zasedalo zastupitelstvo města Uherské Hradiště. Na návrh kolegy J.Sátory o zařazení interpelace na starostu města ohledně jeho výroků v regionálním týdeníku se radniční koalice..

Tisková zpráva ČSSD k VII. zasedání ZM Uherské Hradiště dne 7.9.2015

Zastupitelé za ČSSD podpořili informaci o plnění městského rozpočtu za 1.pololetí 2015. Zároveň nepodpořili rozpočtová opatření města č.09/2015 a č.10/2015 z důvodu realizace některých..

Nejen stát se chová k bývalé uherskohradišťské věznici macešsky

V poslední době, zřejmě s vidinou nadcházejících krajských voleb, se množí aktivity k dosažení opravy této historické a významné stavby ve městě. Souhlasím, že největší zodpovědnost..

Tisková zpráva MO ČSSD k modernizaci znaku města

ČSSD odmítá neefektivní nakládání s veřejnými prostředky města , zejména pokud výdaje neprošly řádně souhlasem zastupitelstva města. Modernizace znaku a loga města Uherské Hradiště..

« Novější články 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Starší články »

Archiv aktualit
Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014