Loajalita nade vše kromě cti

Komunální politika

Občanská společnost potřebuje spolky

Když v listopadu 1989 ztratil komunistický režim podporu společnosti a nastala etapa „návratu“ do společnosti demokratických zemí, málokdo si tehdy uvědomoval, že přerod z totality k demokratické..

Pohled sociálního demokrata na Park Rochus

Úvodem bych chtěl veřejnosti připomenout, že to byla ČSSD, která umožnila pozměňujícím návrhem svého poslance A.Sedi, bezúplatný převod areálu bývalých kasáren, včetně bývalého..

Tisková zpráva ČSSD z XII. zasedání ZM Uherské Hradiště, konané dne 18.4.2016

Sociální demokraté nepodpořili rozpočtová opatření z následujících důvodů: - rozpočtová opatření zhoršují hospodaření města o 17,6 mil.Kč a přitom se zvyšují příjmy z daňových..

Kultura a kulturnost v našem městě

Město Uherské Hradiště se může pyšnit nejen svojí historií, ale zejména bohatým kulturním dědictvím. Moravské Slovácko vždy zachovávalo, zejména na křesťanských základech, svoje..

Občané by měli vědět, zač jejich peníze radnice utrácejí

Rada města Uherské Hradiště odsouhlasila na 30. schůzi RM dvě dotace. Ta první se týkala částky ve výši 100 000Kč na „Prezentaci města Uherské Hradiště“, v souvislosti provedení..

« Novější články 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Starší články »

Archiv aktualit
Realizace ImperialMedia s.r.o. 2014