Loajalita nade vše kromě cti

Komentáře

Rok 2015 je rokem průmyslu a technického vzdělávání

Při svých pravidelných návštěvách průmyslových podniků i při jednání Podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku se setkávám se zvláštním fenoménem. Tím je nedostatek kvalifikovaných..

Komu a čemu slouží interpelace poslanců na předsedu vlády

Tak tuto otázku položil kolega poslanec za KSČM  J.Valenta a zároveň si na ni odpověděl. Ale namísto toho, aby zároveň odlišil ústní interpelace na předsedu vlády a ostatní ministry, pustil..

Po pětadvaceti letech se demokracii stále učíme

Přiznám se, že nerad slyším stížnosti voličů typu, děláte to a to, proto vás příště nebudu volit či neděláte to co jste slibovali a proto v dalších volbách již volit nepůjdu. Přitom..

Jde o veřejnou kontrolu a transparentnost

Pan senátor Ivo Valenta se mylně domnívá, že hospodaření s veřejnými prostředky je totéž, jako podnikat se soukromým kapitálem. Je to podobný přístup, jak občas hlásí ministr financí..

Proč je třeba připomínat památku Jana Palacha

16.ledna si připomeneme 46. výročí smrti Jana Palacha, studenta historie a politické ekonomie, studenta, který se upálil ve svém vzdoru vůči okupaci tehdejšího Československa vojsky států..

« Novější články 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Starší články »

Archiv aktualit