Loajalita nade vše kromě cti

100 let od narození Jana Hrubého

4.3. 2015 uplynulo sto let od narození Jana Hrubého, podplukovníka in memoriam. Rodák z Kunovic, účastník zahraničního odboje proti německému fašismu, zahynul 18.6.1942, společně s dalšími šesti parašutisty, příslušníky zahraniční československé armády v kryptě pod kostelem sv.Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Jako účastník skupiny vyslané k provedení atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Hendricha se stal národním hrdinou a zejména si jej připomínají jeho spoluobčané.

V den, kdy jsme si připomněli kulaté narození Jana Hrubého, byl odhalen památník v prostoru mezi jeho rodným domkem a kostelem sv.Petra a Pavla. Vlastní památník tvoří kamenný solitér s umístěnou pamětní deskou a odlitek dochovaného podpisu Jana Hrubého. Z pohledu jeho spoluobčanů je jen dobře, když si připomínáme ty, kteří nasadili vlastní životy v boji za svobodu a proti německým okupantům. Čest jeho památce.